Press releases and kits

Novi uspjeh TradeTicityja: CureSync i u Gartnerovom izvještaju

24. listopad 2016. - U aktualnom Gartnerov izvještaju pod nazivom "Market Guide for Track-and-Trace and Serialization Software Providers for Life Science Companies", nalazi se i TradeTicity sa svojim CureSync rješenjem. Imajući u vidu da su prilikom izrade samog izvještaja, analitičari Gartnera imali u fokusu sljedeće vrijednosti i sposobnosti samog ponuđača rješenja:

 • poznavanje zakonskih okvira i zahtjeva za sve regulative,
 • iskustvo u uspješnom implementiranju,
 • izniman nivo podrška koju može pružiti kako direktnim korisnicima, tako i podugovorenim proizvođačima CMO, distributerima, veledrogerijama, prepakiračima, logističarima i ostalim partnerima u opskrbnom lancu,
 • mogućnost jednostavne integracije sa drugim IT sustavima unutar tvrtke kao i sa partnerskim IT sustavima,
 • sposobnosti implementacije rješenja i bogate mreže implementacijskih partnera,
 • fokusiranosti na tržište,
 • mogućnost da pokrije globalne operacije bilo kojeg klijenta,

uspjeh je samim time još značajniji. CureSync rješenje evaluirano je u sljedećim područjima: Data Capture, Serial Number Generation, Data Management and Governance, Interoperability and Supply Chain Visibility i Integrated Edge Functionality.

Nedavno uvrštavanje TradeTicityja i CureSync rješenja u IDC-ev izvještaj "IDC MarketScape: Worldwide Pharmaceutical Track and Trace Software 2016 Vendor Assessment", te opetovano prepoznavanje ovoga puta od strane svjetski priznatog i utjecajnog Gartnera, iznimno su priznanje za odgovorno i stručno promišljanje rješenja serijalizacije u farmaceutskoj industriji.

Više o izvještaju: Market Guide for Track-and-Trace and Serialization Software Providers for Life Science Companies možete pronaći na ovom linku: http://gtnr.it/2bv7bhk  (zahtjeva registraciju za pristup*)


ENGLISH VERSION:

Another success for TradeTicity: CureSync in Gartner's report

Another success for TradeTicity: CureSync in Gartner's report TradeTicity and software solution CureSync is included in the current World-renowned Gartner report "Market Guide for Track-and-Trace and Serialization Software Providers for Life Science Companies"

Zagreb, 19 October 2016 - the current Gartner report titled "Market Guide for Track-and Trace and Serialization Software Providers for Life Science Companies" includes TradeTicity with their CureSync solution. When creating the report, Gartner analysts have focused the following values and capabilities of the solution providers:

 • Knowledge of the legal framework and requirements for all regulations
 • Experience in successfully implementing
 • An exceptional level of support which can already provide direct benefit, including for subcontracted manufacturers (CMO), distributors, wholesalers, repackers, logisticians and other partners in the supply chain
 • Options for seamless integration with other IT systems within the company as well as Partner IT systems
 • Capability to implement solutions and wide network of partners
 • Focus on market and
 • Capability to cover the global operations of any client

Success is therefore even more significant. The CureSync solution was evaluated in the following areas: Data Capture, Serial Number Generation, Data Management and Governance; Interoperability and Supply Chain Visibility; and Integrated Edge Functionality.

The recent inclusion of TradeTicity and their CureSync solutions to IDC's report, "IDC MarketScape: Worldwide Pharmaceutical Track and Trace Software 2016 Vendor Assessment”, together with their inclusion in the World-recognized Gartner’s report of serialization solutions for the pharmaceutical industry was an extraordinary achievement.

More on the report: Market Guide for Track-and-Trace and Serialization Software Providers for Life Science Companies can be found at this link: http://gtnr.it/2bv7bhk (requires registration to access *)

Privitak/Attachment
Download this file (Objava-za-medije-TRADETICITY-en.pdf)Press release[Complete press release - ENGLISH]180 kB
Download this file (Objava-za-medije-TRADETICITY.pdf)Objava za medije[Kompletna objava za medije u pdf formatu - HRVATSKI]237 kB

Articles - Category

Newsletter Subscribe

Dear journalist and media people, register your email address to receive all important announcement and press material from TradeTicity.

Working hours


+385 1 6264 199

MONDAY - FRIDAY
08:00 - 17:00
SATURDAY - SUNDAY
CLOSED

eNewsletter

Dear visitors, register your email address to receive all important announcement and news from TradeTicity.

We are here


Tvrtka: TRADETICITY d.o.o. za usluge / Skraćena tvrtka: TRADETICITY d.o.o. / Sjedište: 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 / Sud: Trgovački sud u Zagrebu / MBS: 080725073 / OIB: 32457970413 / Temeljni kapital: 3.700.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti / Predsjednik uprave: Lidija Pozaić Frketić / Nadzorni odbor: Miodrag Mirčetić / Osobe ovlaštene za zastupanje: Lidija Pozaić Frketić / Banka i broj žiro računa: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb / IBAN: HR9323400091110426328SWIFT address: PBZG HR 2X / ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB / IBAN: HR9123600001102551948 / SWIFT address: ZABAHR2X